ΠΝΠ ΦΕΚ 161Α 2-8-2020 – ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 24-8-2020 Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΠΝΠ ΦΕΚ 161Α 2-8-2020 – ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 24-8-2020 Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΕΠΙΤΑΓΕΣ (1) (1)

Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

ν.4714- Φορολογικός Νόμος

Ν. 4688 “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”.

Άρθρα ενδιαφέροντος Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων (βλέπε και άρθρο 61). Άρθρο 48 Προθεσμία κατάταξης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) Άρθρο 56 Κανονισμός σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και πελατών (θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση) Άρθρο 60 Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων (αναμένεται συγκεκριμένη ΚΥΑ) Άρθρο 61 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 65 Ρυθμίσεις […]

Πάνω

You Might Be Also Interested In: